Borsch (red-beet soup)

Borsch (red-beet soup)
Kozachok Sovki restaurant
photo for Bon appetit! magazine
food stylist: Sergey Yakovenko
12,8MP (4368x2912)